Poslední aktualizace

13 Květen, 2024

TOPlist

webmaster

dokumenty Odborné rady prevence

 

Nařízení PK č.5 2016, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení PO v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Soubor testových otázek preventista 2 2022

Soubor testových otázek preventista 3 2022

Tabulka preventistů z účastí na seminářích

Příklady forem preventivně výchovné činnosti 

Metodický pokyn ke zkouškám

jak hoří vánoční stromeček

Základní informace o povinnostech na úseku zajišťování úkolů požární ochrany

19 instruktážních snímků pro bezpečný život:

vykradení auta - zakouřený prostor - umělé dýchání - požární hlásiče - topidla - pozor na kapsáře - komíny - LPG - nebezpečný nález - dopravní nehody - ochrana - propan butan - resuscitace - varovné signály - tísňová volání - tonoucí - vypalování trávy - zahraničí - evakuační zavazadlo


 prezentace bezpečná domácnost

prezentace zdroje vody

Důvodová zpráva k MP

Prezentace o hasících přístrojích (zpracoval Honza Čermák z Tlučné)

Odkaz na stránky  Společenstva kominíků ČR  - www.skcr.cz/   

Zpráva krajské rady prevence za rok 2010

 

Informace pro starosty obcí o povinnostech na úseku zabezpečování PO podle zákona č. 133/1985 Sb.,

Některé zásady skladování tuhých paliv, instalace topidel a péče o spalinové cesty

Zpráva o činnosti za rok 2023

Zpráva o činnosti za rok 2022

Zpráva o činnosti za rok 2021

Zpráva o činnosti za rok 2019

Zpráva o činnosti za rok 2018

Zpráva o činnosti za rok 2017

Zpráva o činnosti za rok 2016

Zpráva o činnosti za rok 2015

Zpráva o činnosti za rok 2014

Zpráva o činnosti za rok 2013

Zpráva o činnosti za rok 2012

Zpráva o činnosti za rok 2011

Zpráva o činnosti za rok 2010

Zpráva o činnosti za rok 2009

Zpráva o činnosti za rok 2008