Poslední aktualizace

13 Květen, 2024

TOPlist

webmaster

 

Pojistná smlouva skupinového pojištění GČP

Pojištění odpovědnosti za škodu nebo jinou újmu GČP

Oznámení škodní události z pojištění odpovědnosti GČP

Stručná informace o zpracování osobních údajů při likvidaci pojistné události a oznámení úrazu GČP

Kódy úrazu GČP

_____________________________________________________________________________________________________

Pojistka HVP :

                            Úrazová pojistná smlouva  + dodatek 1 ze dne 22.3.2013 + dodatek 2 ze dne 17.12.2019

                            Oznámení pojistné události

                            Všeobecné pojistné podmínky

                            Doplňkové pojistné podmínky    

                            Zpráva ošetřujícího lékaře

 

                            Pojistná smlouva odpovědnost

                            Smluvní ujednání

                            Všeobecné pojistné podmínky

 

Pojistka Generali (pouze pro mládež) :

Pojistná smlouva Generali

Ohlášení pojistné události

Ohlášení pojistné události - vzor