Poslední aktualizace

13 Listopad, 2023

TOPlist

webmaster

 

Pojistná smlouva skupinového pojištění GČP

Pojištění odpovědnosti za škodu nebo jinou újmu GČP

Oznámení škodní události z pojištění odpovědnosti GČP

Stručná informace o zpracování osobních údajů při likvidaci pojistné události a oznámení úrazu GČP

Kódy úrazu GČP

Úrazové pojištění VZP

_____________________________________________________________________________________________________

Přehled úrazového pojištění pro členy SH ČMS

_____________________________________________________________________________________________________

Dokumenty k pojistným událostem

Sdružení hasičů se připojilo k pojistné smlouvě pro úraz uzavřené pro sportovce přes Český olympijský výbor (ČOV), který  uzavřel s platností od 1. 2. 2019 novou úrazovou pojistku s Pojišťovnou VZP, a.s., č. smlouvy 1310001770. Smlouva se týká celého sportovního prostředí v České republice.

Pro SH ČMS se smlouva začala vztahovat až po uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě tj. dnem  28. 2. 2019. Úrazy, které nastaly po této době a ještě jste je nenahlásili HVP,a.s. tak je můžete hlásit na Pojišťovnu VZP, a.s..

Úrazové pojištění  sportovců  SH ČMS od 18. let  platné od 1. 1. 2020   u Pojišťovny VZP, a.s.

Vše najdene na https://www.dh.cz/index.php/pojisteni/966-urazove-pojisteni-pro-sport-od-18-let-veku

POJIŠTĚNÉ OSOBY

Nové pojištění se týká členů všech subjektů sdružených ve Sdružení sportovních svazů České republiky tedy i Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a jeho pobočných spolků.  Pojištění  se  dále  vztahuje  na  všechny  účastníky  akcí  pořádaných  subjekty sdruženými ve Sdružení (např. sportovní utkání, tréninky, náborové i propagační akce atd.). Pojištěni jsou všichni trenéři, rozhodčí a dokonce i průvodci (např. rodič, který je delegovaný klubem jako osoba, která zajišťuje odvoz dětí), pokud se úraz stane během organizovaných nebo delegovaných společných cest  z místa bydliště nebo pracoviště na sportoviště nebo na jiné obdobné místo a zpět. Pojištění je platné po celém světě.

To vše znamená že od 1. 1. 2020 nebude HVP, a.s. úrazy členů SH ČMS, které se staly od tohoto data při přípravě a aktivní účasti na sportovních a tělovýchovných akcích odškodňovat.

Úrazové pojištění sportovců SH ČMS od 18. let platné od 1. 1. 2020 u Pojišťovny VZP, a.s.

Rozsah úrazového pojištění VZP, a.s. platné od 1. 2. 2019

Úrazová pojistná smlouva  + dodatek ke smlouvě

Pojistné podmínky úrazového pojištění

Oznámení škodní události

_____________________________________________________________________________________________________                          

Pojištění Kooperativa pro mládež platí pro úrazy do konce roku 2017, od 1. 1. 2018 je pro úrazy pojištění od GENERALI

Článek o pojištění soutěží HN 7/2013

Info k problematice pojištění

 

Pojistka HVP :

                            Úrazová pojistná smlouva  + dodatek 1 ze dne 22.3.2013 + dodatek 2 ze dne 17.12.2019

                            Oznámení pojistné události

                            Všeobecné pojistné podmínky

                            Doplňkové pojistné podmínky    

                            Zpráva ošetřujícího lékaře

 

                            Pojistná smlouva odpovědnost

                            Smluvní ujednání

                            Všeobecné pojistné podmínky

 

Pojistka Generali (pouze pro mládež) :

Pojistná smlouva Generali

Ohlášení pojistné události

Ohlášení pojistné události - vzor