Z Á P I S

z jednání rady velitelů, konané dne 2. dubna 2008

 

 

Přítomni : dle prezenční listiny

Omluveni : Fila, Urbánek

Hosté : Plaščiak, Havel – okrsek Hromnice

 

Program :

-         zhodnocení COP JPO II a III

-         příprava okresního kola v Ps

 

Jednání zahájil a řídil p. Kamil Hanus

 

Zhodnocení COP JPO II a III

-         účast velmi dobrá, ze strany spolupořadatele SDH Žihle organizačně vše zabezpečeno

-         výtka k dálkové dopravě vody , vedení  p o u z e  nataženo, chyběl účel

 

Okresní kolo v požárním sportu

-         termín 28. 6. 2008

-         místo konání : letiště Žichlice, spolupráce okrsku Hromnice+Dolany

-         organizační zabezpečení odsouhlaseno, bude vyvěšeno na webových stránkách

-         stravování – zajistí SDH Žichlice p. Plaščiak

-         zdravotní služba – zajistí p. Plaščiak

-         provizorní el. energie – agregát zajistí p. Plaščiak a bude rovněž požádán o výpomoc SDH Horní Bělá

-         lajnování dráhy vápnem – zajistí Jiří Havel

-         překážky : dopravu překážek z HZS zajistí p. Kučera

domeček  - HZS, okno – SSDH Manětín a Žichlice, bariéra a kladina – HZS, příčné břevno – SDH Žichlice, základna + káď – SDH Obora + HZS

-         rozhodčí disciplín budou oznámeni na slavnostním nástupu

-         rozhodčí budou k účasti vyzváni písemně i elektronickou poštou

-         oslovit sbory v okrsku Hromnice+Dolany o zabezpečení cisteren na okresní soutěž

-         příští jednání rady bude 7. 5. 2008 od 17,00 hodin v Žichlicích – přizvat zástupce celého okrsku Hromnice+Dolany

 

Organizační záležitosti

-         zabezpečit školení rozhodčích požárního sportu, jak pro nové tak pro stávající

-         přihlášeno 8 nových uchazečů

-         termín bude stanoven a včas oznámen

 

 

zapsal : Kamil   H a n u s