Dne 14. ledna 2011 jsme se vydali do Obory, abychom zde uspořádali seminář o poskytování první pomoci pro členy výjezdových jednotek sborů dobrovolných hasičů okresu Plzeň-sever a občany jednotlivých obcí.

Začátek byl stanoven na pátou hodinu odpoledne. Jak se tato hodina blížila, sál se začal pomalounku zaplňovat lidmi, kteří měli o tuto problematiku zájem.

Celý seminář zahájil malým přivítáním pan Miroslav Plaščiak, vedoucí odborné rady CO při OSH PS, a pak už následovala samotná přednáška pod vedením pana Josefa Šafaříka, referenta první pomoci odborné rady CO.

Lidé se mohli postupně seznámit s první pomocí při zástavě srdce, bezvědomí, krvácení, úrazu elektrickým proudem a dalšími nejrůznějšími poraněními, se kterými se mohou setkat v běžném životě.

Vše bylo doplněno i o praktické ukázky, což dle mého názoru nejvíce všem přiblíží tuto problematiku.

Nejvíce mě potěšilo, že zúčastnění lidé mi podávali nejrůznější otázky k probíranému tématu, takže jsem celou dobu nemusel mluvit jenom já.

I když jsme za celou dobu nestihli probrat všechny možné situace, určitě se nebráním uspořádání dalšího, navazujícího semináře.

A už teď se těším, až zase někam vyjedeme a budeme moci alespoň teoreticky lidem vysvětlit co mají dělat, kdyby se k nějaké nenadálé situaci ohrožující život dostali. Sám za sebe si myslím, že tyto semináře nejsou zbytečné a že můžou být i ku prospěchu.

 

Josef Šafařík

referent pro první pomoc