Zpráva ze 4. sjezdu SH ČMS, konaného v Ostravě ve dnech 3. a 4. července 2010

Minulý víkend se po pěti letech konal již 4. sjezd SH ČMS, na kterém bylo přítomno 377 delegátů, kteří zastupovali téměř osm tisíc SDH a 340 tisíc členů SH ČMS z celé České republiky. Plzeňský kraj je čtvrtým největším co do počtu členů SH ČMS a na sjezd bylo zvoleno 38 delegátů. Náš okres Plzeň – sever zastupovali zvolení delegáti : Alena Foldová, Milan Štefl, Robert Kučera, Jaroslav Frána, Kamil Hanus a Petr Slach.

Sjezd se konal v Ostravě v areálu Vysoké školy báňské – technické univerzity, konkrétně v nové aule této vysoké školy. Organizačně náročná celostátní akce byla velmi dobře připravena, ubytování a stravování bylo zajištěno v komplexu vysoké školy.

Sjezd byl zahájen hymnou a hudebním vystoupením na varhany. Sjezdu se jako významní hosté zúčastnili genmjr. Ing. Miroslav Štěpán, náměstek ministra vnitra pro vnitřní bezpečnost Ing. Jaroslav Salivar, zástupci dobrovolných hasičů ze Slovenska, Polska, Saska a Chorvatska. Přítomni byli i rektor a děkan VŠB. Omluvil se prezident České republiky              p. Václav Klaus a všem delegátům a hostům byla přečtena zdravice arcibiskupa Jana Graubnera. Následovaly zprávy starosty Ing. Karla Richtera,  vedoucích ústředních odborných rad, a předsedy ústřední kontrolní a revizní rady. Po diskusi a zdravici hostů a také po předání mnohých významných ocenění a vyznamenání byli představení všichni kandidáti na volbu starosty, náměstků starosty, předsedy a členů kontrolní a revizní rady. Po provedených tajných volbách a sečtení všech platných hlasů se starostou SH ČMS stal Ing. Karel Richter, náměstky Ing. Monika Homolková-Němečková, Ing. Markéta Stržínková, Lubomír Janeba, Ing. Jan Karger, doc. Václav Liška a Ing. Jaroslav Salivar. Předsedou ústřední KRR byl zvolen Josef Juráň, PhDr.  Poté následovaly volby do výkonného výboru SH ČMS  a volby členů ÚKRR – za Plzeňský kraj byl do výkonného výboru zvolen Václav Hulec z OSH Klatovy a členem ÚKRR se stal Jan Kumpán z OSH Domažlice.

Druhý den sjezdu byl věnován schválení programu činnosti na období do roku 2015 a diskusi delegátů. Závěrem byla také vyhodnocena soutěž PODAŘILO SE ! a s velikým potěšením oznamuji, že tuto soutěž vyhrál SDH Kaznějov, pro šek v hodnotě 15 tis. Kč si osobně před předsednický stůl došel starosta sboru a delegát p. Milan Štefl.

Oba dva jednací dny v přímém přenosu vysílala soukromá internetová televize a záznam z celého jednání můžete shlédnout na www.hasici150.tv

Cestou domů jsme měli závažnou poruchu na jednom autě, ale díky nezištné pomoci profesionálních hasičů z kraje Vysočina – stanice Velká Bíteš, krajského ředitele HZS Pk plk. Ing. Pavlase a ředitele ÚO Plzeň plk. Ing. Musila vše dobře dopadlo ! Potvrdilo se, že jsme jedna velká hasičská rodina a velmi si toho vážíme !

7. července 2010-07-07                                           Alena Foldová, starostka OSH Plzeň- sever